Jakými investičními parametry se řídí naši klienti

Investujete do nemovitostí nebo se k tomu chystáte? Způsobů, jak své peníze zhodnotit na realitním trhu, je celá řada.

Investujete do nemovitostí nebo se k tomu chystáte? Způsobů, jak své peníze zhodnotit na realitním trhu, je celá řada. U většiny investorů, se kterými mluvíme, pozorujeme rozhodování na základě 4 základních parametrů:

Výše investice ovlivňuje formu a způsob investování. Participativní způsob investování může být vhodnou formou pro toho, kdo jde na trh s částkou pohybující se v řádu tisíců až nižších jednotek milionů. Jde o logické rozhodnutí, které má pro takového investora řadu výhod. Předně jde o to, že se na financování nemovitosti skládá s dalšími investory. Díky tomu si může dovolit investovat i do takových nemovitostí, na které by se svým kapitálem sám nestačil. V případě využití služeb ROIERu pak navíc nemusí investovat pouze do jedné nemovitosti, ale často i do celého portfolia několika domů nebo bytů. Tím svou investici přirozeně diverzifikuje, a míra potenciálního rizika se tak snižuje.

Typ nemovitosti může do velké míry ovlivnit návratnost i rizikovost investice. Při investování do developmentu hraje proti investorovi několik faktorů. Jde zejména o rizika spojená s aktuálně nestabilními cenami stavebních materiálů i výrazně zhoršenou dostupností hypotečních úvěrů. Investování do developmentu tak může být v krátkodobém a střednědobém horizontu nejisté. Z dlouhodobého hlediska a po překlenutí problematického období, které je spojené s dokončením stavby a prodejem nebo pronájmem konkrétním lidem, může jít o zhodnocení se zajímavým výnosem. Investice do obchodních nebo průmyslových staveb se pak může jevit jako ještě problematičtější, a to hlavně kvůli různým vlivům aktuálního ekonomického ochlazení. V tomto kontextu naši klienti často oceňují skutečnost, že s ROIERem investují do rezidenčního bydlení, ve kterém již bydlí nájemníci. Tito nájemníci navíc mají k dané nemovitosti dlouhodobý a osobní vztah.

Způsob a míru zajištění investic na platformě ROIER jsme pro vás popsali v tomto článku. Dozvíte se v něm například to, proč nemovitosti úvěrujeme pouze do 70 % jejich hodnoty, což z nás dělá ještě opatrnější věřitele, než je tomu často v případě bankovních domů.

Průměrný výnos investic se na platformě ROIER pohybuje okolo 7,8 % p. a. O tom se nakonec můžete přesvědčit v aktuálních investičních příležitostech. Princip naší investiční platformy je navržený tak, aby se pohyboval na optimální hranici mezi dvěma světy. Je totiž potřeba brát v úvahu, že na jedné straně stojí úvěrovaná nemovitost a na straně druhé je pak investor, který z úroků na úvěru generuje zisk. Výše úroků pak musí být únosná pro dlužníka a zároveň dostatečně atraktivní pro investora. Pokud by se úroky dostaly nad únosnou mez, nemusely by příjemci úvěrů být schopni splácet své závazky a celý model by nefungoval. Jde nám v první řadě o udržitelnost celého investičního systému, což je také hodnota, kterou naši klienti oceňují.

Všechny články