Systémové kroky ROIERu pro vaši bezpečnou investici

Dlouhodobě nastavená přísná pravidla pro posuzování jednotlivých žádostí o úvěrování i diverzifikace portfolií, která se nacházejí v různých místech republiky,

Dlouhodobě nastavená přísná pravidla pro posuzování jednotlivých žádostí o úvěrování i diverzifikace portfolií, která se nacházejí v různých místech republiky, jsou základem fungování ROIERu. Protože klidný spánek všech participujících investorů je pro nás tou nejvyšší prioritou! Žádná nemovitost, která v procesu schvalování k financování vyvolá jakoukoliv pochybnost, neprojde naším sítem a není na ROIERu nabízena.

Pro všechny úvěrované nemovitosti, do kterých naši investoři vkládají své peníze, platí několik přísných pravidel, která rozhodují o tom, zda a v jaké výši bude možné danou nemovitost úvěrovat. Pokud nemovitost splní veškeré předpoklady pro to, aby mohla být úvěrovaná, nabídneme ji coby součást portfolia našim investorům. Ti se pak svými investicemi podílí na jejím financování. Z nájemného, které nájemci nemovitostí každý měsíc platí, je pak poměrově rozdělovaná renta, kterou našim investorům rovnou vyplácíme. Navíc se soustředíme na nemovitosti, které mají stálé nájemce s nějakým vztahem k nemovitosti a kteří často v dané nemovitosti už bydlí více let.

Není to ale tak jednoduché. Při rozhodování, zda danou nemovitost bude ROIER úvěrovat a nabídne ji tak klientům v rámci investičního portfolia, musí proběhnout proces složený z několika přísně nastavených kroků. Tento proces je zcela transparentní, což naši investoři v rámci zpětné vazby často oceňují. 

Proces ocenění nemovitosti před samotným financováním

V první fázi necháváme zpracovat odborný posudek a odhad nemovitosti, přičemž odhadce má vždy povinnost držet se spodní hranice odhadované ceny. Pakliže by dlužník nebyl schopen splácet své závazky a došlo by tak k prodeji financované nemovitosti, snižuje se díky spodní hranici odhadu potenciální rozdíl mezi hodnotou nemovitosti při prodeji a původní výší financování.

Dejme tomu, že hodnota nemovitosti se v rámci znaleckého posudku pohybuje mezi jedním milionem až jedním milionem a dvěma sty tisíci. Pohledem ROIERu je tak hodnota nemovitosti, která připadá v úvahu, nanejvýš 1 000 000 Kč. Maximální výše financování takové nemovitosti ROIERem pak bude pouze 700 000 Kč. Zde totiž dochází k realizaci dalšího pravidla, které je bez výjimky uplatňované, a sice že úvěrování nemovitosti je možné maximálně do 70 % LTV nebo jinými slovy do 70 % spodní části její odhadované hodnoty. Zkratka LTV pochází z anglického Loan To Value a jde o vyjádření poměru mezi výší úvěru a skutečnou hodnotou zastavené věci. Je tedy zřejmé, že maximální výše úvěrování je u ROIERu ještě striktnější než u bankovních hypoték, kde je LTV 80 % (respektive 90 % pro žadatele mladší 36 let). 

Díky těmto striktně nastaveným pravidlům vytváří ROIER pro své investory nadstandardní rezervu, která by v případě problému s dlužníkem fungovala coby záchranná brzda a vzniká tak dostatečný zdroj pro pokrytí všech závazků vůči ROIERu a jeho investorům. Ostatně zájem na udržitelnosti těchto investic mají i zakladatelé ROIERu David Bystrzycki a Honza Běhounek, kteří sami investují skrze platformu své vlastní peníze. 

Každá investice s sebou nese určitou míru rizika. U ROIERu se ale můžete spolehnout na vysokou míru transparentnosti, jasně definovaná pravidla a fakt, že zde naleznete vždy vysokou míru zajištěnosti, která vám zajistí klidný spánek a dobrý pocit z investovaných peněz.

Všechny články