Časé otázky a odpovědi

Anuitní splácení

Při anuitním splácení firma splácí každý měsíc splátku, která je po celou dobu stejná. (Poslední splátka se může lišit v závislosti na datu první splátky.) Tato splátka se skládá z části jistiny (investované částky) a úroku. Postupně se splácením jistiny se poměr mezi úroky a jistinou v částce mění. Výhodou tohoto typu splácení je právě to, že investoři v pravidelně vyplácené rentě rovnou získávají kromě úroků i část své investice zpět.