Zase bude dobře, nyní alespoň investováním eliminujeme zprávy

Ekonomický vývoj má své neměnné zákonitosti a to, že fáze růstu a optimismu střídají fáze propadu a skepse, patří mezi ně.

Ekonomický vývoj má své neměnné zákonitosti a to, že fáze růstu a optimismu střídají fáze propadu a skepse, patří mezi ně. Nalejme si čistého vína. Bylo by totiž zcela zbytečné snažit si nalhávat, že v těchto dnech zbohatneme s investičními produkty, jejichž výnos se pohybuje okolo 10 %. Inflace a znehodnocení peněz je totiž vyšší než výnosy, které se v této investiční kategorii pohybují. 

Pokud patříte mezi progresivní investory, kteří se nebojí riskovat, pak možná umíte zbohatnout na shortování pozic a podobných sázkách na pád akcií nebo celých akciových indexů. Konzervativnější investoři, kteří své peníze svěřují do bezpečnějších investičních produktů, ti teď rozhodně nebohatnou.

Buďme ale optimisté. Ekonomické zákonitosti a naše několika set leté zkušenosti nám stejně tak říkají, že pokles bude opět vystřídán růstem. Zase bude dobře. Inflace v budoucnu klesne, čímž se výnosy z nasmlouvaných investic dostanou zpátky nad její hodnoty. Ekonomický cyklus ve své fázi poklesu navíc zlevňuje spoustu investičních příležitostí a v době růstu bude jejich výnos o to větší.

Investování do nemovitostí prostřednictvím platformy ROIER může v této době fungovat jako vhodný nástroj pro minimalizaci ztrát a vykrytí podstatné části inflace. 

Jak se inflace vlastně počítá?

Míra inflace se standardně počítá jako průměrný meziroční přírůstek indexu spotřebitelských cen. Vyjadřuje se v procentech a sleduje změnu průměrných cenových hladin oproti předchozím dvanácti měsícům. Vyjadřuje tedy vzestup nebo pokles kupní síly peněz.

Pokud účinky aktuální inflace chcete zmírnit investováním do zajištěných úvěrů na nemovitosti, podívejte se na aktuální investiční příležitosti. Nyní můžete investovat například do dlouhodobého portfolia se dvěma rodinnými domy a navíc do konce června získat 1 % vaší investice zpět jako bonus.

Všechny články