Srovnání platformy ROIER 1.0 a ROIER 2.0

Přečtěte si shrnutí klíčových změn a novinek platformy ROIER 2.0

V uplynulém půlroce prošla naše platforma ROIER výraznou proměnou. Krátce po získání crowdfundingové licence od ČNB jsme spustili nový web a webovou aplikaci, přepracovali proces registrace uživatelů a přibyly také nové funkce a služby. Přečtěte si shrnutí klíčových změn a novinek platformy ROIER 2.0.  

Registrace pomocí bankovní identity

Každý provozovatel crowdfundingové investiční platformy máme ze zákona povinnost ověřovat identitu registrovaných uživatelů. ROIER má jako první platforma s licencí České národní banky možnost registrovat uživatele pomocí bankovní identity. Tato novinka novým zájemcům o investování do úvěrů celý proces registrace výrazně zjednoduší a zrychlí.  

Rozpoznání investorského profilu

Po získání licence České národní banky pro crowdfunding je třeba splnit řadu regulatorních a legislativních povinností. Abychom naplnili veškeré požadavky, bylo nutné upravit proces registrace. Nyní je registrace mnohem komplexnější. 

Při registraci musíte vyplnit investorský dotazník, který nám pomáhá rozpoznat váš investorský profil a zjistit, jakou míru rizika unesete. ROIER pracuje se čtyřmi skupinami investorů (pozn. konzervativní, vyvážený, růstový a spekulativní). 

Spuštění investorské peněženky

Čerstvou novinkou platformy ROIER 2.0 je investorská peněženka. Peníze si do ní nabijete z vašeho registrovaného osobního bankovního účtu a poté již můžete začít investovat. Do investorské peněženky jsou vypláceny vaše pravidelné úrokové výnosy a v době splatnosti úvěru také jistina. Obdržené peníze můžete buď reinvestovat, nebo vyplatit zpět na váš registrovaný bankovní účet. 

Změna modelu financování

Platforma ROIER 1.0 fungovala na principu participací na úvěrech. ROIER 2.0 nabízí crowdfunding. V případě crowdfundingu je přímý vztah mezi investorem a financovaným projektem. Výnos je vyplácen až od okamžiku, kdy je projekt 100% proinvestován.  

Další připravované novinky

V brzké době je v plánu spuštění sekundárního trhu. Tato novinka přispívá k vyšší likviditě držených investic. Pokud budete potřebovat prodat držené úvěry před jejich splatností, nabídnete je ostatním investorům. Stejně tak můžete tento trh využít i pro nákupu již profinancovaných a splácených úvěrů.

Nahlédněte do naší webové aplikace již teď - zde.

Všechny články