Rozhovor s Jiřím Klumparem o významu risk assessmentu v investiční platformě

Investiční platforma ROIER si od počátku zakládá na nadstandardním řízení investičních rizik a celkové bezpečnosti investic.

Investiční platforma ROIER si od počátku zakládá na nadstandardním řízení investičních rizik a celkové bezpečnosti investic. Obor, který se ve finančních institucích zabývá vyhodnocováním potenciálních rizik, se nazývá risk assessment. V ROIERu má tuto agendu na starost Jiří Klumpar, který v minulosti působil na významných pozicích v ČNB nebo Raiffeisen stavební spořitelně. Jak je zřejmé z následujícího rozhovoru, je to zkušený člověk na svém místě.


Mohl bys investorům přiblížit, co je vlastně risk assessment a proč je nutné takovou pozici v crowdfundingové platformě zaměřené na úvěry podnikatelům vůbec mít?

Risk assessment je nedílným prvkem hlavní aktivity investiční platformy ROIER, tedy zprostředkování financování R/E projektů. Legislativní rámec EU i místní vyhláška ČNB požadují, aby provozovatel platformy zjišťoval, posuzoval a monitoroval nejen kreditní riziko samotných R/E projektů, ale také kredibilitu a riziko samotných vlastníků projektů. Pozice odpovídající za řízení rizik je tedy ve struktuře investiční platformy povinná. Jejím hlavním účelem je poskytovat investorům správné, přesné a včasné informace o rizicích, která podstupují, a to jak před samotnou realizací investice, tak i v jejím průběhu. 


Jaké metriky při své práci sleduješ?

Před tím, než je nabídka s investiční příležitostí prezentována potenciálním investorům, musíme provést detailní posouzení rizik ve čtyřech oblastech:

Rizika zpracováváme a identifikujeme metodou scoringu dílčích parametrů v každé z uvedených oblastí. Na základě výsledku scoringu je pak stanovena celková riziková hladina investiční příležitosti a takzvaný rizikový rating vlastníků projektu. Tyto hodnoty jsou pak postoupeny investičnímu výboru platformy, který posoudí, zda a za jakých podmínek bude daná investiční příležitost realizována a nabízena investorům.


Jaké předchozí zkušenosti do ROIERu přinášíš?

Pro optimální nastavení procesu posuzování rizik v investiční platformě vycházím z vlastních dlouholetých zkušeností z oblasti řízení rizik i ze zkušeností kolegů v řídící struktuře platformy. Já osobně jsem získával zkušenosti v průběhu praktického působení postupně jako ředitel odboru řízení rizik v ČNB, pak v poradenské firmě PriceWaterhouseCoopers, kde jsem působil jako ředitel poradenských služeb pro finanční instituce, a v nedávné době jako člen představenstva Raiffeisen stavební spořitelny, a.s.


Jaká rizika už jsi v provozu ROIERu identifikoval a co to pro ROIER znamená?

Hned při nástupu mne potěšilo zjištění, že si vedení platformy je vědomo významu a postavení procesu řízení rizik pro její bezpečné a spolehlivé fungování a že v platformě jsou nastavené klíčové prvky procesu řízení rizik. Samozřejmě že požadavky regulátora (ČNB) požadují, aby celá oblast řízení rizik byla náležitě definována, formalizována a dokumentována, a proto se v současné době zabývám rozvojem a budováním uceleného systému řízení kreditních rizik tak, abychom zajistili co nejvyšší transparentnost a spolehlivost informací o podstupovaných rizicích pro investory.

Co z toho mají investoři ROIERu?

Hlavním benefitem pro investora, který plyne ze správného posouzení kreditních rizik, je možnost efektivního spárování jeho investičního profilu s rizikovým profilem financovaného projektu. Jinými slovy, investor si může vybrat mezi projekty ten, který nejlépe vyhovuje jeho ochotě podstupovat riziko, a tím může optimalizovat svoje výnosy. A právě pro takové rozhodnutí bude mít k dispozici odpovídající informace poskytnuté investiční platformou.


V čem je podle tebe ROIER napřed v oblasti řízení rizik?

Jedná se především o know-how a zkušenosti celého týmu, který se řízením rizik v platformě zabývá. Na nich stavíme výběr klíčových parametrů nově vyvíjené scoringové funkce, na jejímž základě budeme schopni poskytovat našim investorům ještě lepší komfort a jistotu při výběru nejvhodnějšího projektu pro účast na financování.


Čím se při investování řídíš ty sám a na jaké parametry investic při rozhodování koukáš?

Osobně se považuji za spíše konzervativního investora a v současné době již zaměřeného na kratší až střední investiční horizont. Za úplně nejdůležitější princip považuji dodržení správné míry diverzifikace jak mezi jednotlivými investičními nástroji, tak jejich stupněm rizika. Jsem přesvědčen, že investiční platforma ROIER nabízí příležitost investovat nejen investorům s podobným profilem, ale také těm, kteří chtějí dosahovat vyšších výnosů při odpovídající míře rizika.


Proč jsi na nabídku od ROIERu kývnul? :)

Oslovila mne možnost účastnit se na projektu rozvoje investiční platformy skupinového financování v podmínkách úplně nové směrnice EU. Lákalo mě zúročit pracovní zkušenosti pro expanzi ROIERu na nově se formujícím trhu, kde ještě nejsou plně etablovaní dominantní hráči a kde se teprve vytvářejí nová klientská portfolia s potenciálem dynamického růstu.

Všechny články