Pravidla pro počítání úroku Portfolia s variabilním úročením navázaným na PRIBOR zveřejněného 11. 7. 2022

Portfolio s variabilním úročením navázaným na PRIBOR (základní úrokovou sazbu ČNB) vystavené na ROIERu dne 11. 7. 2022, bude mít úročení fixované vždy...

Portfolio s variabilním úročením navázaným na denní sazbu PRIBOR (základní úrokovou sazbu ČNB) vystavené na ROIERu dne 11. 7. 2022, bude mít úročení fixované vždy na kalendářní čtvrtletí a úrok bude počítán jako 3,1 % + 1denní PRIBOR zveřejněný k poslednímu pracovnímu dni předchozího čtvrtletí.

  1. Po dobu 3. kalendářního čtvrtletí roku 2022 činí tedy úroková sazba 10,1 % p. a. – tato sazba je vyjádřena jako součet fixní úrokové sazby (3,1 %) a referenční denní/overnight úrokové sazby PRIBOR (7,0 %) platné k 30. 6. 2022 dle administrátora této referenční úrokové sazby, společnosti Czech Financial Benchmark Facility, s. r. o.
  2. Po dobu následujících kalendářních čtvrtletí bude úrokovou sazbu činit součet procentního bodu výše uvedené fixní úrokové sazby (3,1 %) a referenční denní/overnight úrokové sazby PRIBOR platné pro poslední pracovní den předchozího kalendářního čtvrtletí dle administrátora této referenční úrokové sazby, společnosti Czech Financial Benchmark Facility, s. r. o., celkem však maximálně 11 % p. a. Aktuální výši úrokové sazby na každé další čtvrtletí investorům oznámíme e-mailem vždy na jeho začátku.
  3. Postupem dle bodu 2 výše bude stanovena úroková sazba postupně na každé další kalendářní čtvrtletí po dobu trvání úvěru, tj. vždy s přihlédnutím k referenční denní/overnight úrokové sazbě PRIBOR platné pro poslední pracovní den předchozího kalendářního čtvrtletí.
  4. Minimální úroková sazba je 3,1 % p. a. (v případě, že by sazba PRIBOR klesla na 0 %) .
  5. Minimální investice do tohoto portfolia je 100 000 Kč.
  6. Doba trvání investice do tohoto portfolia je 5 let (60 měsíců).
  7. Renta je vyplácena každý 15. den v měsíci; první renta je vyplacena v měsíci následujícím po investici. Za investici se považuje připsání peněz na účet Bedby, s. r. o., provozovatele platformy ROIER.

Všechny články