Kdo může investovat a co je potřeba zvážit?

Při investování do ROIERu je třeba mít na paměti, že hodnota investice může stoupat...

Při investování do ROIERu je třeba mít na paměti, že hodnota investice může stoupat, ale je určena pro takové investory, které by případná ztráta části či celé investice neznamenala významné zhoršení jejich hmotného postavení ve společnosti, finanční či životní situace, sociálního postavení či obdobně.

Každý investor je povinen si prostudovat rizika spojená s provedením investice podle typu jím zvolené varianty investic. Tato rizika jsou uvedena ve smlouvě, kterou investor uzavírá při uzavření investice.

Investovat lze pouze z finančních prostředků, které jsou aktuálně použitelné na účtu uvedeném při registraci. Maximální výše investice tedy může odpovídat nejvýše aktuálnímu stavu účtu investora.

ROIER neumožňuje provádění investice nad rámec disponibilních prostředků. Investor sám se tedy nemůže stát dlužníkem platformy.

 

Aktualizováno dne: 24. 8. 2021

Nenašli jste, co jste hledali? Napište nám do chatu nebo nás kontaktujte e-mailem.

Všechny články