Jsou investice do úvěrů bezpečné?

Veškeré financované projekty ještě před zařazením do nabídky důkladně prověřujeme.

Všechny financované projekty jsou před zařazením do nabídky investiční platformy ROIER důkladně prověřeny. K dispozici jsou informace o rizikovosti investice, nemovitosti v zástavě i výši nabízené úrokové sazby.

Každá investice s sebou nese určitou míru rizika. Při investování do úvěrů je třeba sledovat především kreditní riziko, kdy příjemce úvěru není schopen vypůjčené peníze řádně splatit. Této situaci se snažíme předejít pečlivým výběrem financovaných projektů. Vždy jsou důkladně prověřovány veškeré informace o projektech i jejich vlastnících. Sledovány jsou nejen informace poskytnuté samotným zájemcem o financování, ale také údaje z veřejně dostupných zdrojů jako jsou katastr nemovitostí, obchodní či insolvenční rejstřík, rejstřík exekucí či komerční databáze (např. CRIBIS). 

Detailní hodnocení rizikovosti projektu

ROIER u každého zájemce o úvěr posuzuje celou řadu faktorů (např. hospodaření společnosti, její velikost, dobu fungování, podíl cizích zdrojů, hodnotu zajištění úvěru apod.). K hodnocení rizikovosti projektů využíváme vlastní strukturovaný proces získávání a posuzování informací. Cílem skóringu je určit kategorii rizikovosti daného projektu. 

Kategorie rizikovosti financovaných úvěrů označujeme písmeny A až E. Do první kategorie A jsou zařazovány projekty nejvyšší kvality, u nichž je na horizontu 12 měsíců nejnižší pravděpodobnost selhání. Poslední kategorie E je vyhrazena pro projekty s rizikem defaultu. 

Zajištění úvěru nemovitostí

Úvěry dostupné na naší platformě jsou zajištěny zástavním právem k nemovitosti. Tato forma zajištění snižuje investiční riziko. V případě nesplacení úvěru dlužníkem je zástava zpeněžena a získané finanční prostředky jsou využity k uspokojení pohledávek investorů. 

Jako zástava slouží například rezidenční nemovitosti, byty a domy ve vlastnictví bytových družstev nebo společností s ručením omezeným, typicky obývané nájemníky. K zajištění úvěru je možné využít i nemovitosti pořízené firmou, které jsou určeny k rekonstrukci a následnému pronájmu či prodeji. 

Úvěry jsou poskytovány maximálně do výše 70 % LTV. Tento parametr vyjadřuje poměr mezi poskytnutým úvěrem a zástavní hodnotou nemovitosti. Ocenění nemovitosti provádí spolupracující externí znalci, kteří mají dlouholeté zkušenosti v oboru a poskytují služby i ostatním institucím z finančního sektoru včetně bank. 

Pravidelný monitoring projektu

Po celou dobu splácení úvěru sledujeme vývoj financovaného projektu. V případě zhoršení finanční situace dlužníka nebo jeho prodlení se splátkou jsou přijata příslušná opatření, a investoři jsou informováni. Minimálně jednou ročně provádíme podrobný monitoring projektu a v případě potřeby upravíme hodnocení jeho rizikovosti. Podrobné informace k projektům včetně kategorie rizikovosti jsou k dispozici v rámci investorského účtu v sekci MOJE INVESTICE. Prohlédnout aktuální nabídku investic si můžete ZDE.

Všechny články