Jak se liší sekce Individual a Optimal na ROIERu?

Portfolia v sekci Optimal jsou určena pro sdílené investice od 100 000 Kč, kdy se investorů na zaúvěrování dané nemovitosti...

Portfolia v sekci Optimal jsou určena pro sdílené investice od 100 000 Kč, kdy se investorů na zaúvěrování dané nemovitosti či nemovitostí složí více. Jejich podíl na úvěru je participací na tomto úvěru a v percentuálním vyjádření se promítá jak do podílu na úvěru, tak do podílu na vyplácené rentě.

V sekci Individual je naopak investor jediným investujícím subjektem, získává 100% participaci a kompletní jistina i renta náleží pouze jemu. Vzhledem k hodnotě zastavovaných nemovitostí se většinou jedná o vyšší investice řádově od 1 000 000 Kč.

 

Všechny články