Jak to funguje?

1

Bedby s.r.o. (provozovatel platformy ROIER) poskytne úvěr bytovému družstvu. Tento úvěr je zajištěný souborem nemovitostí.

2

Investor investuje do participace na tomto konkrétním úvěru, zajištěném těmito konkrétními nemovitostmi. Participace na jistině úvěru umožňuje investorovi se podílet na všech výnosech z tohoto úvěru v poměru jeho participace k jistině.

3

Bytové družstvo splácí měsíčně úroky z úvěru společnosti Bedby a ta rozpočítává každý měsíc částku připadající na jednotlivé investory podle jejich výše participace a přeposílá jim výnosy na jejich účet do jejich banky.

4

Na konci období, na které Bedby poskytla úvěr družstvu, splácí družstvo zpět jistinu Bedby a Bedby vrací participace zpět investorům.

Příklad investice

Úvěr Bedby je zajištěn portfoliem nemovitostí Družstva. Poměr výše úvěru k odhadní ceně nemovitostí je maximálně 70% (u každé konkrétní nemovitosti). Družstvo posílá Bedby kolaterál ve výši 3 měsíčních splátek úroků. Bedby má od Družstva notářský zápis o uznání dluhu, který opravňuje Bebdy k okamžitému získání nebo zpeněžení nemovitosti, bez zdlouhavého soudního řízení.

Zajištění a omezení rizika

Bedby poskytuje družstvu 5,000,000 Kč úvěr na 2 roky s úrokem 7.1%. Investor investuje 500,000 Kč do participace na tomto úvěru, což reprezentuje 10% jistiny a proto má nárok na 10% všech výnosů z tohoto úvěru (což je úrok). Bedby obdrží každý měsíc od družstva splátky úvěru ve výši 29 583 Kč. Investor má nárok v tomto případě na 2958.3 Kč měsíčně. Ročně investor získá 35 500 Kč ročně a za dobu 2 roky 71 000 Kč. Po skončení úvěru dostává Bedby jistinu 5 000 000 Kč zpět a vrací participaci ve výši 500 000 Kč investorovi zpět.

Jak probíhá postup investice?

1. Výběr nemovitosti

Na stránce Nabídka investic naleznete aktuální seznam poskytnutých úvěrů připravených pro participace a portfolia nemovitostí pro pro zástavy. V podrobnostech jsou detaily ke každé nemovitosti, včetně odhadu.

2. Potvrzení investice

Při kliknutí na portfolio nemovitostí se vám zobrazí podrobnosti nabídky. Pokud máte zájem o participaci na tomto úvěru, zajištěném těmito nemovitostmi, stačí kliknout na tlačítko investovat a projít procesem potvrzení investice.

3. Dokumentace

V tomto okamžiku buď máte už dokončenou registraci, nebo vás vyzveme k dokončení registrace. Při registraci přistupujete k VOP (všeobecné obchodní podmínky) a souhlasíte s rámcovou smlouvou, kterou podepíšete heslem a SMS a pak stvrdíte investici heslem a podpisem SMS.

4. Renta a vrácení participace

Od následující měsíce vám bude na účet vyplácena renta podle výše participace a výše úroků úvěrů, na kterém máte participaci. Renta vám přijde tolikrát, na kolik měsíců je sjednána participace (většinou na délku úvěru). Po skončení úvěru (nebo dříve sjednané doby participace) vám vracíme vaši participaci.